RIK / Brukshund

    

Sporten som RIK gruppen driver er et prøveprogram (IPO) 
hvor hunden skal vise ro og evne til konsentrasjon når de går spor, vise førbarhet og samarbeidsvilje i lydighet, 
og vise høyt temperament, belastbarhet og sterke drifter som lar seg kontrollere i beskyttelse. 
Absolutt krevende for både hund og fører, men samtid spennende og utfordrende. 
IPO er i dag verdens største sportsgren for brukshunder, og utøves i svært mange land. 
Det er egne spor / lydighetsprøver, og egen prøver for spor. 

Om du vil vite mer – ta kontakt med RIK komiteen
RIK ansvarlig Arvid Hagen på tlf.: 95 20 50 31 eller
styre@sotrabrukshundklubb.com

Sporsøk (internasjonalt program IP)

Sporet i den internasjonale delen av RIK skiller seg vesentlig fra det tradisjonelle brukssporet. Et IP spor belønnes gjennom sin presisjon, nøyaktighet og intensitet. Underlaget kan i utgangspunktet være hva som helst, men er i de fleste tilfeller dyrket mark. Vinklene er oftest 90° og gjenstandene er på størrelsen av en fyrstikkeske eller lignende.

Hunden skal følge det sporet som sporlegger har lagt og utføre sporsøket med et dypt, intensivt og presist søk i sporkjernen. I IP sporet bedømmes hundens evne til konsentrasjon i tillegg til søkelyst og selvstendighet.
Lydighet (internasjonalt & nordisk program)

Lydigheten som utføres i RIK programmet er på forhånd kjent av hundefører. Den består av en serie forskjellige fri ved fot øvelser og under fri ved fotøvelsen avfyres to skudd for å forsikre om at hunden er skuddfast.
Etter fri ved fot følger øvelser hunden skal vise sitt, dekk og stå under gange / springmarsj. Fra de forskjellige øvelsene blir hunden kalt inn til hundefører.
Med apportbukker av forskjellig størrelse skal hunden apportere på flatmark, over hinder og over et 1,90 m høyt møne. Hunden skal også gjøre en fremadsending der den skal løpe rett frem og legge seg på hundeførers kommando.
Til slutt skal hunden ligge i dekk på siden av banen med de forstyrrelser det innebærer at en annen person går sitt lydighetsprogram.

Alle lydighetsøvelsene er test av hundens temperament, samt vilje og evne til å; jobbe for sin eier.Her belønnes en hund med temperament og stor arbeidsglede. Jakter man de virkelige høye poengene må selvfølgelig også presisjon være med. En hund som utøver presisjon men ingen glede belønnes ikke godt innen IPO. I denne disiplinen vurderes hundens samarbeidsevne med sin fører

 

 

Bitearbeid (internasjonalt program IP)

Dette er det momentet som skiller IP vesentlig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. Her skal hund, fører og
figurant utøve det på forhånd kjente programmet. Figuranten er iført en figurantbukse som beskytter samtidig som
det skaper situasjonsbetingelser av det arbeidet som utføres. I tillegg til buksen er også figuranten iført en beskyttelsesarm som hunden skal bite i.
Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i "mannen" men i sitt bytte som da er armen. Her belønnes en hund som med selvsikkerhet viser sine driftsanlegg. Noe av det viktigste i dette momentet er hundeførers kontroll og lydighet på sin hund. Her vurderes i første rekke hundens belastbarhet, mot og førbarhet.

Sporsøk (nordisk program)

Sporsøk utføres ved at hunden følger fotsporene til en sporlegger og finner gjenstander som er lagt i sporet. Når hunden finner frem til gjenstandene skal den enten markere eller apportere disse til fører.
Hundens sporingsatferd har liten relevans for selve bedømming av sporet i den nordiske delen av RIK programmet, og poeng gies etter hvor mange gjenstander som er funnet.


Rundering (nordisk program)

Rundering går ut på at en hund i samarbeid med sin fører avsøker et område ved å foreta et grovsøk satt i system. Starten beskrives som en grunnlinje, mens midtaksen (der fører går framover i terrenget) kalles midtlinje. Området skal avsøkes ved at hunden på kommando søker rett ut for hundeføreren som befinner seg på midtlinja. Når hunden når ca. 50 - 60 m ut i terrenget buer den av fremover og returnerer til føreren som har avansert langs midtlinja, før den blir sendt ut på nytt på andre siden av midtlinja og søker tilsvarende bue der.
Slik utsending kalles slag. Hunden skal melde fra, enten ved bringkobbel eller halsmelding, til fører når den har gjort funn av figurant. For å få til dette søksmønsteret må vi ha gode figuranter, utnytte vindretningen for å benytte hundens overvær (høy neseføring), se hvordan hunden er: glad i folk/reservert overfor fremmede, glad i leke/godbit.
Hunden har trekant på for å markere at det er løs hund i arbeid/trening, og ved hjelp av dette arbeidstegn hjelpes hunden til å vite hvilken oppgave som nå skal gjøres.

Felt (nordisk program)

Felt går ut på at hunden skal finne igjen gjenstander med menneskefert som er unaturlig i terrenget, eks. hansker
eller sokker innenfor etdefinert område på 50 x 50 m. Dette området blir overtråkket på forhånd slik at
hunden vet hvor den skal søke.
Fører sender ut hunden på kommando/tegn og hunden søker, kommer inn og avleverer sine eventuelle funn.

 

Nkk's regelverk for RiK - brukshundprøver :  
Nkk's regelverk for brukshundprøver - nordisk program :
Nkk's informasjon om trening av hund grp.C:      
Nkk's skjema om lisens for trening av hund grp.C :          
Fastsatte treninger i regi av Sotra Brukshundklubbs RIK gruppe

 

 

 

 

DE FORSKJELLIGE KONKURRANSE FORMENE INNEN RIK

     

FERDSELSPRØVE BEGYNNERPRØVE SL PRØVE 1 IPO 1 RIK Brukshund-prøve RIK Brukshund-prøve Sporhundprøve
12 Mnd 12 Mnd

Spor/Lydighetsprøver

18 mnd

18 mnd

Spor 1 R.SP

12 mnd

Rundering 1R.RP

12 mnd

16 mnd
Del A Gruppe A Gruppe A Gruppe A Gruppe A Gruppe A  

Lineføring

Fri v/ foten 

Sitt u/ marsj 

Dekk u/ marsj m/innk

Dekk m/ forstyrrelser

Spor 150 skritt søk 15 min.

 

 

Er lik IPO 1

 

 

Spor - gress kort klipt

300 m 20 min gml

Søketid 15 min

 

 

Felt 50x50 4 gj.

Søk 5 min

Spor 300 m, 20 min gml.

Eget spor - skog

 

Felt 50x 50 4 gj.

Søk 5 min

Rundering 200 m

Søk 15 min - Skog

 

1000-1400 skritt

3 timer gml.

Søk 30 min

Eng/skog skal være terrrengskifte

 

Del B Gruppe B Gruppe B Gruppe B Gruppe B Gruppe B

Oppførsel og lydighet på åpen gate.

Adferd under vanskelige trafikkforhold.

Adferd når den er alene.

 

10 Mnd

Tannvisning.

Lineføring.

Sitt u/ marsj.

Dekk u/ marsj m/ innk.

Apportering

Er lik IPO 1

 

Fri v/fot

Sitt u/marsj

Dekk u/marsj + innk

App. 650 g

App. Hinder 650 g

App. Møne 650 g

Fremadsend. m/dekk

Dekk m/forstyrrelse

Fri v/fot

Sitt u/marsj

Dekk u/marsj + innk

App. 650 g

App. Hinder 650 g

App. Møne 650 g

Fremadsend. m/dekk

Dekk m/forstyrrelse

Fri v/fot

Sitt u/marsj

Dekk u/marsj + innk

App. 650 g

App. Hinder 650 g

App. Møne 650 g

Fremadsend. m/dekk

Dekk m/forstyrrelse

Gruppe C 18 mnd Gruppe C

Mot prøve m/etterfølg. bevoktning

 

Rundering

Standhals og bevoktn.

Fluktforsøk av fig.

Overfall u/bevoktning

Motprøve u/bevegelse