Nyheter

 

Årsmøte 2016 blir avholdt tirsdag 16 februar 2016 kl. 19.00 på Ågotnes Brannstasjon. Saker som skal på sakslisten for dette møtet må være styret i hende senest 5 uker før denne dato. Forslag til valgkommiteen vedr. nye styremedlemmer må også være sendt inn innen samme tidsfrist. Nærmere informasjon om saksliste, regnskap og valg sendes klubbens medlemmer senest 3 uker før møtet.


 

SBK har fått den beste julegaven vi kan ønske oss  
Det er nå endelig avklart, og vi får benytte innerste bane ved Bildøyhallen tre (3!) ettermiddager i uken,
og enkelte arrangementshelger gjennom året.
Godkjennelse for dette er nå gjort fra etatene Eiendomssjef, Kultursjef og Fjell Ungdomsskole. 

Det har vært en lang og tung vei for å få avklaringen på bruk av området,
og denne supre muligheten må vi ta godt vare på.
Noen regler blir nødvendig, bl.a. treningsansvarlig, parkering mm., men dette kommer vi tilbake til.
Det er også noen kriterier for bruk av «klubbhus» og bane, men dette er absolutt overkommelige krav.
Nå kan vi alle glede oss over svaret som kom fra kommunen i dag.

Styret ønsker alle med dette en riktig God Jul.
Ny informasjon med oppdaterte treningstider kommer så snart dette er klart.
Oppstart blir fra Januar 2014. 


Stor takk til Fjell Ungdomsskole V/Rektor og Fjell Kommune v/ Eiendomssjef og Kultursjef!!Følg oss også på facebook - SOTRA BRUKSHUNDKLUBB